در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص انبوه سازی می پردازیم

در تحلیل تکنیکال شاخص انبوه سازی پس از شکست تبدیل سطح ۷۷۶ واحدی واگرایی مثبت با اسیلاتور RSI را مشاهده می کنید

همچنین واکنش به  مووینگ ۲۰۰ روزه داشته است

شاخص انبوه سازی حرکت صعودی را شروع کرده است

اهداف در تحلیل مشخص است

از لحاظ زمانی ادامه رشد را تا ۲۰ بهمن ماه پیش بینی می شود

از منظر پرایس اکشن یکی وجود الگوی کندلی Tree inside up و دیگری عبور از تبدیل سطح ۷۷۵ واحدی را مشاهده می نمائید

از منظر ایچی موکو شاخص در حال عبور از کوموی مقاومتی بوده و صدور سیگنال خرید قوی می باشد

مقاومت از این منظر ۸۸۰ واحد و مقاومت کیجون سن ۹۸۴ واحد است

اسیلاتور RSI در حال شکست سطح مهم ۷۰ می باشد که سیگنال خرید قوی می باشد

واحد آموزش آرتا سرمایه