دربالا به بررسی تحلیل تکنیکال بفجر می پردازیم

درتحلیل تکنیکال بفجر تعدیل شده تایم روزانه از منظر الیوتی سهم پس از سه موج جنبشی به اصلاح در موج ۴ پرداخت که به نظر می رسد ساختار اصلاحی مثلث متقارن شکل گرفته است

سهم به فیبوی اصلاحی ۳۸ درصد که هم پوشانی با مووینگ اوریج ۶۵ روزه داشته واکنش خوبی داده است

از منظر سیستم بیل ویلیامز که یکی از قویترین سیستم های معاملاتی در بازارهای مالی می باشد تمام میانگین متحرک ها همدیگر را کراس کرده اند

alligator تمساح به مانند یک سطح حمایتی و مقاومتی رفتار میکند بنابرین چنانچه قیمت در بالای آن قرار داشته باشد روند صعودی و اگر قیمت در پائین آن قرار داشته باشد روند نزولی است

اسیلاتور AO سه میله سبز زده که با کراس مووینگها سیگنال خرید داده است

اسیلاتور RSI در حال کراس سطح ۷۰ به بالا می باشد که در صورت وقوع سیگنال خرید از این اسیلاتور صادر شده است

از منظر تعدیل نشده گپ قیمتی زیادی در انتظار سهم است که در رالی  قبلی مقداری از آن را پوشانده و انتظار رالی صعودی بعدی با شکست مقاومت ۸۴۰ را داریم که هدف تعدیل نشده ۹۹۴ می باشد

هدف سهم در نمودار تعدیل شده در صورت عبور از مقاومت ۱۴۰ قیمت  ۱۱۰۰ می باشد

تحلیل از :محمدجواد زارعان