در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص بیمه می پردازیم

در آموزش بورس و تحلیل تکنیکال از منظر پرایس اکشن زمانی که مقاومت معتبری شکسته می شود

آن سطح تبدیل قطب نامیده می شود.

در تحلیل تکنیکال شاخص بیمه شاهد لمس سطح حمایتی معتبر ۵۴۴۶ واحد هستیم

که هم پوشانی با فیبوی ریتریسمنت ۵۰ درصد دارد

واگرایی مثبت درتایم پایین مشخص است که بدلیل تایم پایین بودن از اعتبار کافی برخوردار نیست

در نمای دور شاخص بیمه قیمت درون کانال بلند مدتی در حرکت است

در نمای نزدیک پس از شکسته شدن مقاومت ۵۴۳۹ و برخورد با میدلاین کانال یلند مدتی

هم اکنون به سطح ۵۴۳۹ که قبلا نقش مقاومت محکم را به عهده داشت نزدیک می شود و احتمال واکنش زیاد می باشد

در صورت از دست دادن این حمایت محکم باید کف کانال منتظر واکنش بود