کلینیک بورس مفتخر است به متقاضیان آموزش پس از اتمام دوره به درخواست متقاضی مدارک زیر را اعطا نماید

۱- گواهی پایان دوره از مرکز فنی و حرفه ایی

 

 

۲- صدور گواهینامه TCKIT آلمان را ثبت نمایید.
توجه: کلیه گواهینامه ها از آکادمیTCKIT ،واقع در کشور آلمان صادرمی گردد و مرجع تایید کننده آن پرفسور دکتر Dustin Emerson می باشد

 

 اعطای مدارک تحلیلی

 

۳- گواهینامه OXFORD CERTIFICATE انگلستان

 

 اعطای مدارک تحلیلی

 

 

۴-  صدور گواهینامه DNV هلند

 اعطای مدارک تحلیلی

 

 

۵- صدور گواهینامه QAL انگلستان

 اعطای مدارک تحلیلی

 

 

۶- صدور گواهینامه INO Certification Of ART با استعلام بین المللی

 اعطای مدارک تحلیلی

 

 

۷- صدور گواهینامه TNRS آمریکا – مدرک از آمریکا با استعلام بین المللی

 اعطای مدارک تحلیلی