در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال چکارن می پردازیم

در تحلیل تکنیکال چکارن عملکردی تایم ماهانه قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد

همانطوریکه ملاحظه میکنید قیمت یک الگوی کاپ رو تشکیل داده که رشدی به اندازه لگ قبلی یعنی ۶۹۸ درصد داشته است

بعد از عبور از مقاومت ۵۰۵ باکس آبی رنگ جایی است که قیمت درون آن فشرده شده برای کسب انرژی شروع رالی بعد

قیمت از باکس آبی رنگ خارج شده بعد از پولبک رالی بعدی رو شروع کرده است

به نظر می رسد قیمت در حال حاضر در حال تشکیل بیس جدید می باشد

نکته:رالی اول سهم به اندازه ۲۳ درصد رالی تقریبا اصلاح داشته

که برای تعیین هدف زمانیکه ۱را بر ۲۳ درصد تقسیم کنیم ۴۲۳ درصد برابر قیمت ۱۹۱۹ می شود

که آن قیمت را دیده است

رالی بعدی یا لگ بعدی را اگر یک فیبوی اکستنشن رسم کنیم به اندازه ۶۱٫۸ رالی را اصلاح کرده

یعنی جاییکه قیمت در حال حاضر در حال تشکیل بیس هست

پس ساپورت ۱۷۷۷می تواند یک حدضرر برای معامله گران بلند مدت باشد

هدف احتمالی رالی حوالی ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ میتواند باشد

این تحلیل صرفا یک نظر شخصی است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خودم باشماست لذا با بررسی خودتان تصمیم گیری نمائید

ممنون از وقتی که برای مطالعه مطالب بالا گذاشتید