در بالا تحلیل تکنیکال چکاوه تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید

همانطور که در تحلیل تکنیکال چکاوه مشخص است الگوی سرو یک شانه که در تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش بورس از الگوهای بازگشتی

بشمار می آید شکل گرفته است

قیمت پس از نزول قیمتی زیاد بعد از شکست خط گردن در قیمت ۲۲۰ هشدار اولیه را جهت تغییر روند را داده است

بعد از شکست سقف بعدی که در نمودار روزانه بهتر مشخص است تایید نهایی را داده است

بعد از رشد قیمتی به اولین مقاومت در ۴۰۱ واکنش داده و دچار اصلاح شده است

محدوده بازگشت قیمت در نزدیکی فیبوی ریتریسمنت ۶۱٫۸ که هم پوشانی با خط گردن الگو  و همچنین حمایت کیجون سن ۲۲۳ دارد منطقه ای برای بررسی می باشد

حمابت ها و مقاومت های تعدیل نشده همچنین گپ تعدیل نشده در چارت مشخص است

تحلیل از :محمد جواد زارعان