در بالا به بروزرسانی تحلیل تکنیکال چکاوه می پردازیم

همانطوری که در تحلیل تکنیکال قبلی چکاوه اشاره شده بود

محدوده بازگشت قیمت در نزدیکی فیبوی ریتریسمنت ۶۱٫۸ که هم پوشانی با خط گردن الگو  و همچنین حمایت کیجون سن ۲۲۳ دارد منطقه ای برای بررسی می باشد

اولین مقاومت پیش روی سهم ۲۸۵ بوده که درصورت عبور از آن توانایی رسیدن به هدف ۴۰۰ را دارد

حمابت ها و مقاومت های تعدیل نشده همچنین گپ تعدیل نشده در چارت مشخص است

تحلیل از :محمد جواد زارعان