در بالا نمودار جفت ارز Eurusdرا مشاهده می نمائید

بطور کلی در هرنوع از تجارت میزان مشخصی از انواع ریسک های منتظره و غیر منتظره وجود دارد اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بالا می باشد بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردیم جهت نوسانات بازار می تواند دقیقا برخلاف آنچه شما پیش بینی کرده اید باشد علاوه بر این بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می باشد تا حدی که اگر اکنون شما معامله ای را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید با ضرر هنگفت روبرو باشید

همانطور که در چارت یورو مشاهده میکنید قیمت پس از یک الگوی کندلی پین بار نزولی نزول شدیدی را تجربه کرده و میدلاین چنگال اندروز را هم شکسته و آخرین کف قبل خودش که نقطه cمی باشد را هم بریک اوت کرده که به نظر میرسد یک شکست جعلی باشد و با برخورد به کف چنگال احتمال صعود دارد

ضمن اینکه هدف الگوی AB=CDخود را هم دیده است

معامله پرریسک ورود در کندل بعد از پین بار با استاپ لاس زیر پین بار و هدف ۱٫۱۷۲۵۰ می باشد

ورود کم ریسک تر بعد از شکست خط قرمز رنگ و ورود در پولبک به آن می باشد.