در بالا تحلیل تکنیکال فاراک تایم دوهفته ای تعدیل نشده را ملاحظه می نمائید

سهم پس از یک رشد قیمتی و شکست الگوی کف دوقلو در قیمت ۹۵تومان و رشد قیمت بعد از برخورد به مقاومت گپ قیمتی در ۱۸۱ در حال اصلاح زمانی قیمتی می باشد به نظر می رسد نهایتا قیمت از سطح ۶۱٫۸ ریتریس کانال برگشت داشته باشد حمایت بعدی نک لاین الگوی کف دوقلو است

در صورت ادامه صعود مقاومتهای فیبوناچی کانال برروی چارت مشخص شده است درصورت عبور از ۱۸۱ مقاومت گپ بعدی ۳۴۲ می باشد که درصورت عبور از آن فضای بازی تا ۶۱۲ تومان خواهد داشت