در بالا نمودار تحلیل تکنیکال فجام تایم هفتگی تعدیل نشده را مشاهده می نمائید

شرکت جام دارو از گروه ساخت محصولات فلزی است

همانطور که مشخص است نمودار تعدیل نشده سهم گپ ۸۰۰ تومانی دارد که پس از مدتی نزول استارت صعودی را از کف کانال فرضی زده و هم اکنون بر روی پیوت قیمتی سهم بر روی ۱۰۳۱ تومان می باشد که منطبق بر فیبوی ۵۰ درصد ریتریسمنت هم هست در صورتیکه این حمایت را ازدست بدهد حمایتی بر روی ۹۰۰ تومان دارد در صورت صعود از همین محدوده مقاومت اول بر اساس سیستم پیوت پوینت ۱۲۸۲ و سپس۱۴۰۷ و ۱۶۵۸ می باشد از منظر ایچی موکو حمایت کیجون سن محدوده فیبوناچی ریتریسمنت ۷۸ درصد است