در تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن قصد داریم به پورتفو سرمایه گذاری این شرکت و محاسبه NAV آن بپردازیم قبل از آن شایان ذکر است نکاتی را متذکر شویم . عموما شرکت های سرمایه گذاری دارای پورتفو بورسی و پورتفو غیر بورسی می باشند که با توجه به نقصان اطلاعات در خصوص پورتفو غیر بورسی در محاسبه NAV تنها پورتفو بورسی را مدنظر می گیریم که این موضوع را در تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن مدنظر گرفته ایم .

در تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن قصد داریم به پورتفو سرمایه گذاری این شرکت و محاسبه NAV آن بپردازیم

تاريخچه:

شركت سرمايه گذاري بهمن(سهامي عام) در تاريخ ۱۳۸۱/۶/۲۱ با مجوز شماره آ.ت/۱۴۶۱ پذيره نويسي بانك مركزي بصورت شركت سهامي عام تاسيس و در تاريخ ۱۳۸۱/۶/۲۱ تحت شماره ۱۹۲۱۹۵ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج)، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹، سایت شماره ۲ گروه بهمن مي باشد.

موضوع فعاليت:

مطابق ماده ۳ اساسنامه، شركت سرمايه گذاري بهمن در راستاي تحقق اهداف خود با استراتژي هاي مشخص مي تواند به عمليات زير مبادرت نمايد:

خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و غيره.

تاسيس، تشكيل و مشاركت در سرمايه انواع شركت ها، موسسات، طرح ها، و پروژه ها.

تامين سرمايه شركت ها از طريق پذيره نويسي و عرضه عمومي و خصوصي سهام و اوراق مشاركت به اشخاص حقيقی و حقوقي معتبر داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات و مشاوره در زمينه سرمايه گذاري ها و اداره امرو شركت ها.

انتشار اوراق مشاركت و نيز استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي.

اخذ نمايندگي از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعبه در داخل و خارج از كشور و عقد قرارداد با كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي.

حال پس از معرفی مختصر به تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن با نماد وبهمن می پردازیم.

در زیر پورتفو سرمایه گذاری این شرکت به تفکیک صنایع مختلف را مشاهده می نمایید .

 

1-17 تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن با نماد وبهمن

همانطور که در نمودار فوق مشخص است عمده سرمایه گذاری این شرکت صنعت واسطه گری بوده است و پس از آن بیشترین سرمایه گذاری ها به ترتیب در صنایع مواد و حصولات شیمیایی ، فلزات اساسی ، خودرو و قطعه سازی است در واقع این چهار صنعت حدوده ۸۰ درصد از پورتفو این شرکت سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

در ادامه تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن با نماد وبهمن به بررسی پورتفو بورسی این شرکت می پردازیم.

1-17 تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن با نماد وبهمن

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است عمده پورتفو بورسی این شرکت در دور سهم ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان می باشد قیمت تمام شده هر سهم در ملی مس برای این شرکت ۱۹۰۳ ریال و قیمت تمام شده فولاد مبارکه برای هر سهم ۱۴۵۳ ریال می باشد دو سهم که بخش اعظمی از پورتفو این شرکت را به خود اختصاص داده سهام گروه بهمن و بانک صادرات می باشد که قیمت تمام شده برای این دو سهم به ترتیب ۹۹۴ و ۷۰۶ ریال است

حال به محاسبه NAV با خالص ارزش دارایی های این شرکت می پردازیم.

1-17 تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بهمن با نماد وبهمن

با توجه به اینکه ارزش دفتری دارایی ها و بدهی های شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ استخراج شده است خالص ارزش دارایی ها ۳۹۵۷۳۹۱ میلیون ریال می باششد بنابراین NAV این شرکت در حال حاضر ۱۴۳۹ریال است که قیمت در محدوده ۵۷ درصد NAV خود قرار دارد.

تحلیل تیم تحلیلی آرتا سرمایه