تحلیل تکنیکال شاخص غذایی به جز قند

همانطور که انتظار میرفت در تحلیل تکنیکال شاخص غذایی وارد اصلاح شد و از هدف اول که ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت بوده فراتر رفته  است

در نزدیکی ۶۱٫۸درصد فیبوناچی ریتریسمنت قرار گرفته است.

این شاخص الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرده

و به نظر میرسد در حال پولبک به سقف شکسته شده که با سطح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی ریتریسمنت هم پوشانی ایجاد کرده باشد

این سطح با یک سطح مقاومتی در سمت چپ همپوشان شده و یک سطح حمایتی قوی را ایجاد خواهند کرد.

بهتر است تحرکات صنعت را با دقت زیر نظر داشته باشیم.

تحلیل از :محمدجواد زارعان