تحلیل تکنیکال نماد غگلپا در تایم دوروزه را مشاهده می نمائید،همانطور که مشخص است سهم از روند نزولی خود خارج شده و کانال نزولی را شکسته و هم اکنون در حال پولبک به محدوده سقف کانال شکسته شده می باشد

تحلیل به روش کلاسیک انجام شده که در آموزش بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد.

همانطور که در تحلیل تکنیکال غگلپا ملاحظه می نمائید محدوده ۱۲۰۰ یک محدوده تبدیل سطح بوده که قبلا برای سهم نقش مقاومت محکم و در حال حاضر نقش حمایت محکم را ایفا می کند

نکته بعدی نزدیک شدن به حمایت فیبوناچی موج خود در فیبوی ۲۳ درصد ۱۲۳۷ است و تقاطع آن با میدلاین چنگال اندروز ترسیمی جالب شده است به نظر می رسد قیمت از همین محدوده برگشت کرده و تنها مقاومت پیش رو ۱۳۸۶ است

قیمت توانایی رشد تا محدوده خط بالایی چنگال یعنی ۱۸۰۰را داراست .

هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت