تحلیل تکنیکال غگلپا در تایم روزانه را شاهد هستیم همانطور که انتظار میرفت این نماد پس از افت سه روزه بر روی میدلاین چنگال اندروز واکنش نشان داده و با صف خرید و نسبت های عالی در قیمت ۱۲۹۸ تومان روز کاری خود را به اتمام رساند.

همانطور که در تحلیل تکنیکال غگلپا مشاهده می نمائید به نظر می رسد پولبک به سقف کانال شکسته شده به اتمام رسیده و برای یه موج جنبشی جدید آماده باشد

تنها مقاومت پیش روی قیمت ۱۳۸۶ تومان می باشد

قیمت توانایی رشد تا محدوده خط بالایی چنگال یعنی محدوده ۱۷۵۰تا ۱۸۰۰ را داراست .