در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال Gold انس جهانی می پردازیم

از منظر پرایس اکشن و روش عرضه و تقاضا انس جهانی در حال شروع یک روند نزولی می باشد

در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال Gold انس جهانی می پردازیم

در تحلیل تکنیکال Gold از منظر پرایس اکشن و روش عرضه و تقاضا انس جهانی در حال شروع یک روند نزولی می باشد

ناحیه احتمالی پولبک به  ۱۲۹۰ محدوده ساپلای جای خوبی برای یک پوزیشن سل

با استاپ بالای سقف آن ناحیه عرضه می باشد

هدف ۱۲۶۴ می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال