در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال حفاری می پردازیم

در تحلیل تکنیکال حفاری به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل الگوی کنج نزولی باشد

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد.

دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند.

برای تایید این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.

تاییدیه الگو خروج از ضلع بالایی و شکست تبدیل سطح ۲۶۲ خواهد بود

به هیچ عنوان ترید داخل الگو توصیه نمی شود

اولین حمایت زیر قیمت ۲۱۹ حمایت ۶۱٫۸ فیبوناچی ریتریسمنت موج قبل می باشد

در صورت خروج از الگو مقاومت ها به ترتیب ۳۰۵ که تبدیل سطح است و ۳۶۰ خواهد بود

اهداف الگوی کنج به اندازه میله پرچم است که در تحلیل تکنیکال حفاری

به ترتیب ۳۸۰ و ۵۳۶ می باشد

ممکن است در خروج از ضلع بالایی چیزی شبیه به الگوی سرو شانه بسازد و در شانه راست وارد شد

قیمت از سقف قبلی ۴۲۰ حدود ۴۵ درصد اصلاح قیمتی کرده است واگرایی مثبت با اسیلاتورها مشاهده می شود