در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال حفاری می پردازیم

در نمودار هفتگی تعدیل شده حفاری قیمت درون یک کانال بلندمدت صعودی است

در تایم روزانه تعدیل نشده قیمت در حال تشکیل الگوی پرچم می باشد که با خروج از مثلث و شکست ۳۹۹ این الگو تایید خواهد شد

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگویمثلث متقارن است یعنی به اندازه میله پرچم توان رشد خواهد داشت سقف کانال تعدیل نشده ۹۳۰ است

اسیلاتور استوکاستیک در حال سیگنال خرید می باشد

در نمودار هفتگی تعدیل نشده با عبور از قیمت ۴۰۰ به بالای میدلاین کانال خود رسیده و اولین مقاومت پیش روی سهم ۴۶۵ است

تحلیل از :محمدجواد زارعان