در بالا به بروزرسانی تحلیل تکنیکال حسیر می پردازیم

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس شناسایی واگرایی ها اهمیت زیادی دارد

همانطوریکه مشاهده می کنید قیمت با اسیلاتور RSI دچار واگرایی منفی شده است

محدوده میدلاین کانال فرضی که هم پوشانی با فیبوی ریتریسمنت ۶۱٫۸ سوئینگ کل سهم دارد که البته بسیار پرریسک است