در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال حریل می پردازیم

در تحلیل تکنیکال حریل تایم فریم یک ساعته قیمت واگرایی مثبتی با اسیلاتور AO نشان می دهد

همچنین قیمت درحال فشرده شدن دریک کانال نزولی یا کنج نزولی می باشد

در تایم فریم روزانه قیمت محدوده ۱۱۴۷ که فیبوی ریتریسمنت آخرین سوئینگ صعودی سهم است ایجاد کلاستر قیمتی با فیبوی پروجکشن ۱۱۳۴نموده است

۱۰۹۸حمایت سهم می باشد ورود در این حمایت پر ریسک

و

ورود با تریگر شکست پرقدرت کانال نزولی با حد ضرر آخرین کف کم ریسک ارزیابی می شود