پیش نیاز این دوره آشنایی با تحلیل تکنیکال مقدماتی می باشد

سرفصل های دوره ایچی موکو کینکو هیو

تاریخچه ایچی موکو

معرفی بخش های تشکیل دهنده ایچی موکو

کومو حال و آینده

تشخیص روند از طریق ایچی موکو

شناسایی قدرت روند حال و آینده از طریق ایچی موکو

سیگنال های خرید و فروش ایچی موکو

تحلیل زمانی ایچی موکو

-موکو ایچی موکو کینکو هیو