در بالا تحلیل تکنیکال کبافق تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید

تحلیل تکنیکال کبافق از گروه کانه های فلزی :

در نمودار تعدیل نشده سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت است که بعد از خروج از مثلث و رشد قیمتی هم اکنون دچار اصلاح قیمت شده است

برای برگشت سهم اسیلاتور RSI را در محدوده ۴۰ و ۵۰ می توان زیر نظر داشت

در نمودار تعدیل شده سهم درون یک کانال بلند مدت از ابتدا تاکنون بوده است

کانال آبی رنگ بصورت فرضی کشیده شده که محدوده های میدلاین و برخوردهای آن را تائید می کند

همانطور که مشخص است میدلاین کانال حمایت نکرده و هم اکنون به فیبوی ۳۸ درصد ریتریسمنت در قیمت ۲۵۲۴ نزدیک می شود که هم پوشانی با خط روند میانی سبز رنگ دارد که احتمال حمایت قیمت را قوت می بخشد

در صورت حمایت نشدن و افت بیشتر قیمت محدوده سقف مثلث شکسته شده و تقاطع کف کانال و فیبوی ۶۱٫۸ ریتریسمنت را باید در نظر گرفت

حد ضرر : زمانیکه علت ورود به معامله نقض شود حد ضرر فعال خواهد شد که در آموزش بورس و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد.

تحلیل از : محمد جواد زارعان