تحلیل تکنیکال کگاز بلند مدت

در تحلیل تکنیکال کگاز تایم هفتگی عملکردی همانطوریکه مشاهده میکنید یک ترند صعودی داریم

این تحلیل در تایم هفتگی انجام شده و برای معامله گران کوتاه مدتی مناسب نمی باشد

به نظر می رسد الگوی کاپ با نک لاین ۵۷۱ شکل گرفته باشد

نک لاین شکسته و پولبک انجام شده وبا شکست سقف ۷۴۷ توانایی رشد طبق الگو با هدف اول ۱۱۰۰ و هدف دوم ۱۸۶۰ را داشته باشد

برای این رشد نیازمند فاند مناسب درون شرکت می باشد

حرکت جنبشی در آخرین لگ از ۶۰ تومان شروع شده و تا ۵۷۰ تومان ادامه داشته است

به اندازه ۲۳ درصد لگ را اصلاح کرده پس هدف ۴۲۳ درصد خواهد بود

حد ضرر در این تحلیل  از دست دادن ۵۷۰ می باشد