در بالا آپدیت تحلیل تکنیکال کمنگنز را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال کمنگنز بعد از اینگولف سطح مقاومتی راه برای شکستن این سطح در هجوم دفعه بعد هموار شد و محدوده مقاومتی شکسته شده است

قیمت در حال رسیدن به هدف اول خود می باشد

در نمای دور سهم عملکردی قیمت درون یک فلگ یا مثلث محصور شده که در صورت خروج از آن (دید سرمایه گذاری بلند مدت) اهداف بالایی برای این سهم متصور خواهیم بود

در تایم ماهانه عملکردی به این مطلب که این سهم می تواند شگفتی ساز سال ۹۸ شود پی خواهید برد

زیرا سهم در تایم ماهانه مشکوک به یک پرچم صعودی است

ضمن اینکه در چارت تعدیل نشده گپ بزرگی ۹۴۴-۲۱۲۷ هنوز پر نشده است

سطح ۸۲۷ سطح بسیار مهمی برای سهم است که سطح کیو ام می باشد

با شکست خط مقاومتی داینامیک یا ترند لاین مشخص شده تحلیل آپدیت خواهد شد