تحلیل تکنیکال کمنگنز و احتمال الگوی سرو شانه سقف

در بالا تحلیل تکنیکال کمنگنز تایم هفتگی تعدیل نشده را مشاهده می فرمائید

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس شناسایی الگو ها دارای اهمیت زیادی است همانطوری که در تحلیل تکنیکال کمنگنز ملاحظه می فرمائید نماد پس از یک رشد خوب از کانال صعودی خود خارج شده و هم اکنون در حال اصلاح قیمتی است

واگرایی منفی اندیکاتورها در تایم هفتکی در موج آخر صعودی دیده می شود کندل های نزولی با گپ رو به پائین باز شده اند و دارای الگوی کندلی لگد نزولی و ماروبوزوی نزولی می باشند در تایم هفتگی خطر تشکیل الگوی سرو شانه سقف یا کیو ام نزولی دیده می شود که هدف آن به اندازه ارتفاع نک لاین تا سر خواهد بود نک لاین الگو که شکسته شدن آن الگو را تایید خواهد کرد در قیمت ۴۲۸ است از نظر کلاستر قیمتی بین ۳۲۲ تا ۳۴۰ کلاستر قیمتی قوی وجود دارد