در بالا تحلیل تکنیکال نماد کرازی تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می فرمائید

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس الگوهای بازگشتی اهمیت زیادی دارند

همانطوری که ملاحظه می فرمائید سهم پس از تشکیل الگوی بازگشتی سرو یک شانه و شکست نک لاین این الگو هم اکنون در حال اصلاح قیمتی می باشد

بعد از شکست نک لاین الگو قیمت دچار تغییر روند شده و سهم روند صعودی به خود گرفته که ناحیه تبدیل سطحی را ساخته است که با فیبوی ریتریسمنت ۶۲ درصد منطبق است

ضمن اینکه از منظر ایچی موکو بر روی قیمت ۲۰۱۹ دارای حمایت کیجون سن می باشد

در صورت برگشت مناسب تحلیل بروزرسانی خواهد شد