در بالا تحلیل تکنیکال کروی تایم هفتگی تعدیل نشده را مشاهده می نمائید

همانطوری که مشخص است الگویی شبیه به مثلث افزایشی شکل گرفته و با خروج از الگو در قیمت ۴۳۴ تومان رشد مناسبی را تجربه نموده است

با ریزش بازار این سهم هم دچار اصلاح شده که به نظر می رسد در ابتدا محدوده ۴۷۵ که هم پوشنانی با مقاومت شکسته شده ۴۷۳ دارد اولین منطقه حمایتی باشد

در صورت از دست دادن این حمایت ،فیبو ناچی ریتریسمنت ۵۰ درصد که م پوشانی با محدوده سقف الگو دارد منطقه بعدی مورد حمایت سهم می باشد

اولین مقاومت پیش رو ۷۲۵ بوده و هدف الگو ۸۳۴

از منظر تعدیل شده سهم از سال ۹۴ درون کانال صعودی قرار گرفته و واکنش هایی به میدلاین کانال داشته است

تحلیل از :محمدجواد زارعان