در بالا تحلیل تکنیکال خصدرا در تایم روزانه را ملاحظه می نمائید

در تایم روزانه قیمت بعد از ساختن مقاومت ۱۶۸۳۵ریالی موفق به شکست آن شده است که بعد از آن صعودی قوی تا سقف کانال داشته است

الگوهای قیمتی و تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس اهمیت زیادی دارد در نمودار دوهفته ای الگوی مثلث صعودی کامل شده است که هدف الگو به اندازه ارتفاع مثلث است

همچنین همانطور که مشخص است قیمت درون کانال صعودی قرار داشته که یکبار برای شکستن سقف کانال تلاش شده ولی ناموفق بوده و درروز معاملاتی قبل سقف کانال برای شکست امتحان شده است که برای شکست بسته شدن سه کندل بالای خط سقف کانال لازم است

قیمت دربالای خود محدوده مقاومتی ۲۲۵۲تا۲۴۰۸تومانی را میبیند که درصورت عبور از این محدوده مقاومتی وارد فضای باز قیمتی (گپ)خواهد شد که اهداف در تایم دو هفته ای مشخص می باشد