در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ختور می پردازیم

در نمودار روزانه تعدیل نشده ختور همانطوری که مشاهده می کنید الگویی شبیه به سرو شانه کف می بینید که در واقع این الگو کوازیمودو می باشد

اگر به شکل ظاهری الگو نگاه کنیم، تقریبا حالتی مشابه الگوی سر و شانه برای ما تداعی خواهد شد اما تفاوت‌هایی بین الگوی سر و شانه و الگوی QM وجود دارد.

در صورت عبور پرقدرت از تریگر ۲۶۴ که همان نک لاین الگو می باشد رسیدن به هدف ۳۵۰ دور از دسترس نیست

در نمودار تعدیلی سهم درون کانال صعودی در حال حرکت است که حد ضرر از دست دادن کف کانال می باشد

 

تحلیل از :محمدجواد زارعان