در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص لاستیک می پردازیم

در تحلیل تکنیکال شاخص لاستیک تایم روزانه این شاخص روند نزولی دارد

دوسناریو برای این شاخص پیش رو می باشد سناریوی اول بعد از شکست با حجم مناسب مقاومت ۲۹۱۹۱ می باشد که در آن صورت یک الگوی بازگشتی مثلثی شکل خواهد گرفت تریگر شکست ۲۹۱۹۱ که صعود تا محدوده سقف قبلی ۳۵۸۶۱ را متصور هستیم

و سناریوی دوم که خطر تشکیل یک فلگ نزولی یا پرچم نزولی را دارد که تایید آن از دست دادن کف ۲۵۵۹۶ می باشد که در آن صورت نزول به اندازه میله پرجم که خوشبینانه تا محدوده ساپورت داینامیک ۲۰۴۲۰ می باشد

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم

قیمت هر بار که به مووینگ ۲۰۰ روزه رسیده واکنش صعودی خوبی داشته است

تحلیل پرایس اکشن  یکی از مباحث مهم در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد مسیر احتمالی قیمت را پیش بینی نماییم .

از منظر پرایس اکشن در صورتی که زون قیمتی تقاضا پرایس اکشن شکسته شود احتمال نزول قیمت تا محدوده ۲۰۴۲۰  وجود دارد و این شاخص مجددا می بایست مورد بررسی قرا گیرد.