در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال مرقام می پردازیم

در تحلیل تکنیکال مرقام تایم هفتگی عملکردی هم اکنون در حال اصلاح در یک الگوی کنج نزولی است

قیمت بر روی ۷۸ درصد ریتریسمنت واکنش داده و به صف خرید رسید

در آموزش تحلیل تکنیکال این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده.

این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد.

دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند.

برای تایید این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.

به منظور تکمیل شدن این الگو باید منتظر شکست ضلع بالایی بمانیم

و پس از شکست آن میتوانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

بنابراین تا شکست ضلع بالایی انجام نشود ورودی نخواهیم داشت.

بدیهی است که اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود ما فراتر برود، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت بهتر بمانیم.

برای تعیین حد زیان از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده است استفاده میکنیم

و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار میدهیم.

تریگر ورود به معامله شکست پرقدرت تبدیل سطح ۳۵۸ خواهد بود

در بازار خوب و صعودی می توان بر روی ترند لاین صعودی هفتگی که در چارت مشخص شده هم پوزیشن خرید گرفت

ولی در بازار نزولی و اصلاحی حتما می بایست معاملات با تریگر باشد و در پولبک های احتمالی باشد

از منظر پرایس اکشن ۲۸۳ ناحیه تقاضای قوی می باشد

در صورتی که بتواند از مقاومت ۳۵۸ عبور کند توانایی رشد تا ۴۸۸ در مرحله اول و حوالی ۵۸۸در مرحله دوم را دارد