در بالا تحلیل تکنیکال Nzdcad تایم ۴ ساعته را بررسی می کنیم

در تحلیل تکنیکال Nzdcad بعد از یک ۵موجی جنبشی و یک اصلاح در غالب زیگزاگ به نظر می رسد موج b به پایان رسیده است

درصورت اتمام b و درست بودن این شمارش ،انتظار یک موج c را داریم

از منظر پرایس اکشن وقوع الگوی کندلی پوشای نزولی تاییدیه الگوی برگشتی می باشد

دو سطح از سطوح تبدیل سطح یا تبدیل قطب را در چارت مشاهده میکنید برای پوزیشن سل محل خوبی است

از نظر الگوهای بازگشتی میتوان با ارفاق الگوی بازگشتی سرو شانه سقف را در تایم ۴ساعته مشاهده کرد

شانه چپ بر روی سطح ۰٫۹۰۹۹۶ قرار دارد که اینجا هم براساس این الگو محل خوبی برای اردر سل لیمیت می باشد

از منظر ایچی موکو در تایم ۴ ساعته درگیر سطح ۰٫۹۰۴۴۴بوده که کف کوموی نزولی است که به عنوان حمایت محسوب می شود

در صورت عبور از آن یک نزول قوی خواهیم داشت

از منظر سیستم بیل ویلیامز هنوز ترند صعودی بوده زیرا مووینگ ها کراس نکرده اند و سطح ۰٫۹۱۳۱۸ اولین سطح مقاومتی است که به عنوان سل لیمیت می توان در نظر داشت

استاپ لاس در تمامی تحلیل ها امری ضروری است .

آموزش تحلیل تکنیکال آرتا سرمایه