در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال پاسا می پردازیم

در تحلیل تکنیکال پاسا درنمودار تعدیل نشده تایم روزانه شاهد شکست مقاومت ۲۶۵ هستیم که در صورت عبور RSI از ۷۰ وارد رالی صعودی خواهد شد که هدف ۶۰۰ به لحاظ رالی دارد

سپس با شکست ناحیه سوپلای خط روندچندین ساله نزولی سهم و مقاومت گپ ۴۹۲ وارد اتوبان گپ قیمتی خواهد شد

هدف اول تحلیل ۷۳۴ و هدف دوم ۱۲۲۰ می باشد

در نمودار تعدیلی سهم قیمت از الگوی کنج خود خارج شده و وارد رالی صعودی شده است

تحلیل از :محمدجواد زارعان