در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال رتاپ می پردازیم

در تحلیل تکنیکال رتاپ تایم هفتگی عملکردی این سهم از سال ۹۰ در یک کانال صعودی قرار دارد

قیمت هر بار که به مووینگ۲۰۰ روزه رسیده واکنش صعودی خوبی داشته است

در تحلیل تکنیکال رتاپ قصد داریم بااستفاده از تحلیل پرایس اکشن که یکی از مباحث مهم در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد مسیر احتمالی قیمت را پیش بینی نماییم .

از منظر پرایس اکشن ۲۰۰ حمایت روانی و ۲۵۰ تبدیل سطح سهم است

منطقه ۲۱۰-۲۱۵ برای بررسی جهت خرید و تاییده الگوی کندلی احتمالی که کف خط روند صعودی کوتاه مدتی نیز هست

همچنین هم پوشانی با مووینگ ۲۰۰ روزه دارد

حدضرر از دست دادن خط روند کوتاه مدتی می باشد که در صورت از دست دادن آن الگوی سروشانه تایید خواهد شد و ریزش تا کف کانال محتمل است.