در بالا تحلیل تکنیکال رتکو تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید

سهم رتکو در کانال صعودی در حال حرکت است که سقف کانال ۲۴۰۰تومان است این سهم ترند لاین نزولی خود را که با رنگ سبز مشخص شده و منطبق بر فیبو ناچی ریتریس ۵۰ درصد هم می باشد را شکسته و به نظر می رسد از محدوده میدلاین چنگال که منطبق بر فیبو ناچی ریتریس ۳۸درصد هم بوده در قیمت ۱۳۴۱برگشت داشته باشد در صورتیکه سطح ۱۳۴۱را از دست بدهد امکان برگشت از ترند لاین نزولی شکسته شده چندین ساله خود را دارد.