در بالا به تحلیل تکنیکال ساینا می پردازیم

در تحلیل تکنیکال ساینا تایم هفتگی قیمت درون کانال صعودی ۳ساله خود در حرکت است

که به سقف کانال نزدیک شده است

از منظر سیستم بیل ویلیامز زمانی روند سهم بطور کامل نزولی خواهد شد که مووینگ ها هرسه توسط هم به پایین کراس شده و قیمت از اولین فراکتال درون مووینگ ها پایین تر تثبیت شود

واگرایی منفی با اسیلاتور RSI کاملا مشهود است

الگوی پوشای نزولی یا Bearish Engulfing به وضوح دیده می شود

این الگو در پایان یک حرکت صعودی مشاهده می شود و پس از شکل گیری این الگو انتظار کاهش قیمت را داریم.

پس بطور کامل قیمت نزولی نشده است