در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال سامان می پردازیم

در تحلیل تکنیکال سامان تایم روزانه عملکردی قیمت درون یک الگوی کنج صعودی می باشد

خروج از کنج به منزله تایید الگوی فلگ یا پرچم است که رشدی به اندازه میله پرچم می توان از آن انتظار داشت

در آموزش بورس این الگو تشکیل شده از دو قسمت می باشد: میله و پرچم.

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

تریگر ورود شکست مقاومت ۱۶۰ تومان  و یا خارج شدن از کنج صعودی

از منظر پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال سامان منطقه تقاضای ۱۴۰ تومان برای ورود مناسب است و منطقه عرضه و یا تی پی کوتاه مدتی ها ۱۹۰ تومان می باشد

هدف تحلیل ۲۸۸ تومان می باشد

لینک آموزش آرتا سرمایه