در بالا تحلیل تکنیکال سپ را بررسی میکنیم

در بالا تحلیل تکنیکال سپ تایم سی دقیقه را مشاهده می نمایید

در تحلیل تکنیکال سپ قصد داریم بااستفاده از شناخت الگو ها که یکی از مباحث مهم در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد مسیر احتمالی قیمت را پیش بینی نماییم .

سهم سپ از گروه رایانه بعد از عرضه اولیه رشد خوبی تا ۱۷۴۶ تومان داشت

به نظر می رسد الگویی به یکی از سه حالت کشیده شده داخل چارت که مثلث پهن شونده مثلث خنثی و یا مثلث اکسپندینگ را تکمیل کند

شکست خط روند بالایی تایید الگو می باشد

در صورت عبور از ۱۷۱۸ که سقف d با فرض مثلث اکسپندینگ خواهد بود الگو تایید خواهد شد

و رشد حداقل تا ۲۱۶۵ را برای سهم طبق الگو متصوریم

حدضرر از دست دادن ۱۴۹۰ است

از منظر تابلوی سهم در روز کاری گذشته ۵٫۶ میلیون حجم داشته کد به کد حقوقی به حقیقی صورت گرفته و پایانی سهم بیشترین رشد را داشته است