در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ثعمرا می پردازیم

تابلوی ثعمرا در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰ حجم بالای ۱۲ میلیون را به ثبت رسانده

از منظر الیوتی به نظر می رسد مثلث ریورس انقباضی را تکمیل کرده

و لگ e تمام شده و هم اکنون در حال تریگر ورود بر روی سقف d در قیمت ۱۴۲ می باشد

اهداف تحلیل در چارت مشخص است

جدضرر۱۳۰

آموزش تحلیل تکنیکال