در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال سبجنو می پردازیم

در تحلیل تکنیکال سبجنو تایم هفتگی تعدیل نشده مشاهده می نمائید قیمت پس از شکست مقاومت استاتیک ۷۳۵

و هم اکنون مقاومت داینامیک ۸۲۰ را هم شکسته است

قیمت از منظر تعدیل نشده وارد فضای گپ شده که مقاومت بعدی ۱۶۱۴ می باشد

از منظر پرایس اکشن به نظر میرسد رالی دیگری را آغاز کرده است

مقاومت های فیبو را مشاهده میکنید

اولین هدف ۱۰۷۰ تومان خواهد بود