در بالا تحلیل تکنیکال ثفارس تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید

الگوهای قیمتی و شناخت آنها در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس اهمیت زیادی دارد

در تایم هفتگی بعد از تکمیل الگوی سرو یک شانه و شکست پرقدرت نک لاین آن در قیمت ۲۰۳ که با فلش خاکستری مشخص شده هدف قیمتی خود را دیده و در حال حاضر با اصلاح روبرو شده است

ضمن اینکه الگوی AB=CD را هم تکمیل نموده و اهداف این الگو AD  ۶۱٫۸ و ۱۶۱٫۸ ADمی باشد که هدف اول را دیده و مستعد رشد تا هدف دوم می باشد

که محدوده ۵۴۳ تومان می باشد

نکته بعد محدوده عرضه ۳۰۸تا ۳۳۳ می باشد که در صورت عبور از آن گپ قیمتی خوبی تا ۴۰۰ تومان را پیش رو دارد

خط ترند خاکستری می تواند برای بعضی سرمایه گذاران تریگر ورود باشد و محدوده نک لاین الگوی سرو یک شانه یعنی ۲۰۳تا ۲۱۵که قیمت ۲۱۵ فیبوناچی ریتریس ۳۸   درصد است می باشد

سرمایه گذاری میان مدت