در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ثنور می پردازیم

 در تحلیل تکنیکال ثنور که قیمت حال حاضر ۱۵۴۹ می باشد تریگر ورود شکست سقف ۱۵۸ تومانی می باشد

در تحلیل تکنیکال ثنور محدوده قیمتی ۱۴۰ تا ۱۴۸ محدوده مناسبی برای ورود بدون تریگر و با ریسک زیاد است

روز ۹۷/۱۱/۱۰ حجم ۱۷ میلیونی داشته است

در چارت تعدیل نشده تحلیل تکنیکال ثنور مشکوک به الگوی کاپ می باشد

در چارت تعدیل نشده مشکوک به الگوی کف دوقلو (بلند مدتی) می باشد که با شکست ۱۹۲ سیگنال خریدی برای اهداف ۲۳۰ ،۲۴۵، ۳۲۰ صادر خواهد شد

واحد آموزش آرتا سرمایه