ذر بالا تحلیل تکنیکال ثنوسا عملکردی تایم روزانه را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال ثنوسا به نظر میرسد قیمت یک مثلث ریورس انقباضی را تکمیل کرده است

اهداف تحلیل در چارت مشخص است

حدضرر ۲۳۱

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تایید شده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰ حجم ۱۱ میلیونی ثبت کرده است