در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ثپردیس می پردازیم

در تحلیل تکنیکال ثپردیس تعدیل نشده هفتگی ،قیمت در یک مثلث فشرده در حال خروج از آن محدوده می باشد

با شکست مقاومت ۲۱۰ قیمت از کانال نزولی که از سال ۹۴ ساخته خارج خواهد شد

در تایم هفتگی تعدیل نشده مشکوک به الگوی سرو شانه کف می باشد که نک لاین الگو شکست ۲۶۰ خواهد بود

اولین مقاومت تبدیل سطح ۲۶۰ است

از منظر پرایس اکشن زون مقاومتی ۲۷۸-۳۱۶ را پیش رو خواهد داشت که در صورت عبور از آن به مقاومت گپ ۳۹۰ خواهد رسید

این زون مقاومتی برای معامله گران کوتاه و میان مدتی هدف خواهد بود

با شکست مقاومت ۳۹۰ سهم وارد فضای گپ خواهد شد که هدف ۶۰۰ تومانی خواهد داشت

حدضرر در تصویر مشخص است