تحلیل تکنیکال ثرود تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده میکنید

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس کلاسترهای قیمتی از اهمیت زیادی در شناسایی نواحی برگشتی دارند

قیمت پس از خروج از کانال نزولی چند ساله و شکست آن هم اکنون با اصلاح روبرو است و کلاستر قیمتی ۱۲۰تا ۱۲۱را پائین خود دارد که از فیبوناچی ریتریمنت ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ تشکیل شده به نظر میرسد بعد از اصلاح زمانی بتواند با توجه به گپ تعدیل نشده رشد خوبی داشته باشد از منظر ایچی موکو ۱۲۱ حمایت کیجون سن می باشد مقاومت اول گپ ۲۱۰ و آخرین ۳۲۷ می باشد