سرفصل های دوره روانشناسی بازار

 شناسایی شخصیت سرمایه گذاری افراد

 شخصیت سرمایه گذاران بر اساس الگوی بیلارد ، بیهل و کایسر

 تئوری فریب بزرگتر

 تئوری پشیمانی

 آشنایی با دراوداون ( Drawdown ) و اندازه گیری بازگشت ضرر

 شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر ( ریسک به ریوارد)

 شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

 آشنایی با اشتباهات رایج معامله گران مبتدی

 توصیه مهم برای موفقیت بلند مدت در بازار سرمایه

 ریسک

 حباب قیمت چگونه شکل می گیرد

 حباب قیمت چه شرایطی را بر بورس حاکم می کند؟

 جمع بندی
-آموزشی آموزش روانشناسی بازار