در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال تلیسه می پردازیم

در تحلیل تکنیکال تلیسه تعدیل نشده روزانه به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل الگوی کاپ باشد

تریگر ورود به پوزیشن خرید شکست پرقدرت مقاومت ۶۹۰ است

در صورت از دست دادن کف ۴۱۵ تحلیل فیلد خواهد شد

حد ضرر ۴۱۵ خواهد بود