در بالا تحلیل تکنیکال تاپیکو تایم هفتگی تعدیل نشده را مشاهده می نمائید

در نمودار تحلیل تکنیکال تعدیل نشده قیمت از حدود ۱۵۳ تومان رشد خود را شروع نموده و ناتوان از عبور از مقاومت استاتیک ۲۸۴ تومان بوده است

در حال حاضر در حال اصلاح قیمتی است که انتظار حمایت از محدوده ۲۰۰ تومان جایی که یک باکس تبدیل سطح داریم

هم اکنون قیمت بر روی سطح ۲۳درصد فیبوناچی ریتریسمنت است

بعد از پایان اصلاح مقاومت اول ۳۰۱ است که مقاومت گپ می باشد

هدف اول قیمت ۴۹۳ می باشد

در نمودار تعدیل نشده تایم روزانه واگرایی منفی دیده می شود و انتظار پایان اصلاح در محدوده ۲۰۰ تا ۲۰۸ تومان داریم

در نمودار تعدیل شده الگوی مثلث متقارن شکل گرفته است و ۲۲۴ فیبوی اصلاحی ۳۸ درصد می باشد که حجم در این قیمت باید بررسی شود

تحلیل از :محمدجواد زارعان