تحلیل تکنیکال AUDCHF در تایم روزانه را مشاهده می نمایید همانطور که در نمودار مشخص است قیمت پس از ریزشی که داشته است همکنون الگوی کلاسیک دو دره را تشکیل داده است از سوی دیگر دره دوم بالاتر از دره اول تشکیل شده است که این امر نشان می دهد قیمت قدرت ریزش نسبت به قبل را نداشته است این موضوع یکی از مباحث پرایس اکشن می باشد که یکی از مباحث بسیار با اهمیت در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد .

جفت ارز الگوی کلاسیک دو در را تشکیل داده است.

در ادامه تحلیل تکنیکال AUDCHF جفت ارز هکمنون در محدوده نک لاین الگوی کلاسیک دو دره قرار دارد یعنی محدوده ۰٫۷۴۸۶۸ که چنانچه نسبت در بالای این سطح با یک کندل قدرتمند تثبیت شود خط گردن شکسته خواهد شد و به احتمال قوی شاهد صعود در این جفت ارز خواهیم بود .

می بایست منتظر شکست خط گردن در این جفت ارز بود .

اسیلاتور همواره در ارائه نشانه های صعود و یا نزول اهمیت بسیار زیادی دارند به همین خاطر در تحلیل تکنیکال AUDCHF از اسیلاتو AO استفاده نموده ایم همانطور که مشخص است این اسیلاتور هم با هیستوگرام های سبز سیگنال خرید را صادر کرده و هیستوگرام ها در حال قدرت گرفتن می باشند که نشانه قدرت خرید می باشد .

اسیلاتور AO هم سیگنال خرید را صادر نموده است.

چنانچه خط گردن شکسته شود ( با شرایطی که در بالا ذکر شد) احتمال تکمیل الگوی هارمونیک خفاش در این جفت ارز بسیار زیاد است و پیش بینی می شود جفت ارز تا محدوده ۰٫۷۶۶۳۰ رشد داشته باشد .

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه