تحلیل تکنیکال فولاد در تایم روزانه را مشاهده می نمایید فولاد یکی از سهم هایی بود که در سال ۱۳۹۶ رشد بسیار چشمگیری داشته و از محدوده ۱۳۰ تومان تا محدوده ۳۱۰ تومان رشد داشته معمولا زمانی که شرکت ها رشد زیاد و شارپی را تجربه می کنند مدت ها وارد اصلاح می شوند و این مهم یکی از اصول آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد .

معمولا پس از صعود های شارپ شاهد اصلاح با بازه زمانی زیاد خواهیم بود.

حال به تحلیل تکنیکال فولاد می پردازیم همانطور که مشخص است قیمت در یک کانال نزولی قرار گرفته است و همکنون در محدوده کف کانال قرار دارد از سوی دیگر کاملا مشخص است که قیمت در زیر محدوده کومو تثبیت شده است و به عبارت دیگر می توان گفت قیمت در مسیر نزولی قرار دارد بنابراین احتمال اصلاح بیشتر قیمت میتواند به صورت زمانی یا قیمت وجود داشته باشد.

احتمال اصلاحی زمانی فرسایشی در نماد فولاد زیاد است.

از سوی دیگر اگر به بررسی امواج اصلاحی در تحلیل تکنیکال فولاد بپردازیم مشخص است که به نظر قیمت آخرین موج های اصلاحی خود را در حال تکمیل کردن می باشد بنابراین در صورتی که این موج ها خود به امواج ترکیبی تبدیل نشوند به نظر می رسد با تکمیل موج y در محدوده ایی که در نمودار نمایش داده شده است شرایط برای صعود قیمت فراهم است ولی در اسیلاتور AO شاهد افزایش قدرت ریزش هستیم زمانی روند صعودی در این نماد قطعی می شود که سقف کانال شکسته شود در حال حاضر مهمترین حمایت در این نماد معاملاتی محدوده ۲۶۰ تومان می باشد .

تیم تحلیل آرتا سرمایه