تحلیل تکنیکال GBPAUD در تایم روزانه را مشاهده می نمایید همواره تاکید داشته ایم که قیمت تمیل دارد در کانال حرکت نماید این مبحث یکی از مهمترین مباحث آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد کانال می تواند صعودی ، نزولی و یا خنثی باشد چنانچه کانال صعودی باشد فقط و فقط می بایست به دنبال پوزیشن buy بود چنانچه نزولی باشد فقط و فقط به دنبال پوزیشن sell و لاگر خنثی باشد با اندکی ریسک می توان هم با پوزیشن buy و هم با پوزیشن sell وارد معامله شد.

قیمت تمایل دارد در کانال حرکت کند.

حال به تحلیل تکنیکال GBPAUD می پردازیم همانطور که در نمودار مشخص است قیمت در یک روند صعودی پایدار قرار دارد و با توجه به دو کف و یک سقف تشکیل شده در نمودار می توان احتمال داد قیمت در کانال قرار خواهد گرفت همکنون قیمت اندکی با سقف کانال فاصله دارد و احتمال رسیدن به سقف کانال و بازگشت بسیار زیاد است.

جفت ارز در یک روند صعودی پایدار قرار دارد.

از سوی دیگر اگر امواج این روند صعودی را بررسی کنیم به نظر می رسد موج ۵ از موج c از ابر موج Y در حال تکمیل شده می باشد که تکمیل این موج در سقف کانال و نسبت روانی ۱٫۹۰۰۰۰ بسیار محتمل است ولی در حال حاضر به نظر می بایست منتظر یک ریز موج اصلاح برای تکمیل ریز موج ۴ باشیم که در صورتی که این موج تایید شود احتمال صعود جفت ارز بسیار زیاد است .

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه